algemene voorwaarden


1. Definities


In deze voorwaarden wordt onder koper verstaan eenieder die bij Kapstok op maat via internet een bestelling plaatst.


2. Levering


Door het plaatsen van een bestelling verklaart koper zich akkoord met deze verkoopvoorwaarden.


- Bij een bestelling wordt een bedrag van € 6.50 verzend- en verpakkingskosten in rekening gebracht.


3. Levertijd


Kapstok op maat streeft ernaar om uw bestelling binnen 5 weken op uw adres te bezorgen.


4. Klachten


Reclames moeten binnen tien dagen na ontvangst van een zending schriftelijk zijn ingediend. Als deze termijn is verstreken vervalt ieder recht op eventuele vergoeding of vervanging.


5. Betaling


Betaling kan plaatsvinden op de volgende manieren:


- Voordat de kapstok wordt opgestuurd: door betaling van het factuurbedrag aan Kapstok op maat te Dordrecht met vermelding van uw naam en factuurnummer.

- Contante betaling bij bezorgen of ophalen.


6. Retourzendingen


Retourzendingen, van niet gebruikte artikelen, worden alleen geaccepteerd indien hiervoor schriftelijke toestemming door Kapstok op maat is verleend. Wanneer u een product via onze website koopt heeft u een zichttermijn van 7 werkdagen. De totale aankoopkosten, incl. verzendkosten, zullen dan binnen 30 dagen vergoed worden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper.


7. Toepassing


Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Kapstok op maat na elektronische bestellingen via de website www.kapstokopmaat.nl.